Zakup wyposażenia dla zakładu przetwórstwa ryb Abramczyk Sp. z o.o.
Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu

Wkład Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: 2.246.097,87 zł